Kennisgeving Wet natuurbescherming ontwerpbesluit (positieve) weigering Broekzicht, Sternweg 19 te Zeewolde

Wij zijn van plan een besluit voor Broekzicht, Sternweg 19 te Zeewolde op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 23 mei 2024, een ontwerpbesluit (3263833) vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.