Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor kleine marterachtigen in verband met het bouwrijp maken en realiseren van een woonwijk van een perceel aan de Oude Espelerweg in Emmeloord

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit op 28 juni 2024 het besluit (kenmerk 3271120) hebben vastgesteld voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van bunzing, hermelijn en wezel in verband met het bouwrijp maken van een perceel aan de Oude Espelerweg in Emmeloord.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Omgevingsvergunning

pdf - 201,44 kB
Open de pdf
Download

Overleg

pdf - 176,86 kB
Open de pdf
Download

Afstemming

pdf - 208,91 kB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 14,62 MB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 71,98 kB
Open de pdf
Download

Vrijstelling

pdf - 6,38 MB
Open de pdf