Ontheffing Wet natuurbescherming in verband met het bouwen van woningen aan de Paardenweg 1 te Kraggenburg

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming op 17 juli 2023 een ontheffing hebben verleend aan Werckpost bv te Urk voor voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel en bunzing vanwege de realisatie van woningen aan de Paardenweg 1 te Kraggenburg.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 18 juli 2023 tot en met 28 augustus 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

PDF - 330,94 kB
Open de PDF
Download

Activiteitenplan

PDF - 9,71 MB
Open de PDF
Download

Aanvraag

PDF - 784,52 kB
Open de PDF
Download

Machtigingsformulier

PDF - 395,57 kB
Open de PDF
Download

Aanvullende gegevens

PDF - 2,38 MB
Open de PDF
Download

Quickscan flora en fauna

PDF - 14,66 MB
Open de PDF