Ontwerp Vierde wijziging Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008

Provincie Flevoland is van plan het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 te wijzigen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 9 januari 2024, het Ontwerp Vierde wijziging voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt.