Ontwerpbesluit (positieve) weigering De Orchideeënhoeve B.V., Oosterringweg 34 te Luttelgeest

Provincie Flevoland is van plan een besluit voor De Orchideeënhoeve B.V., Oosterringweg 34 te Luttelgeest op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 6 maart 2024, een ontwerpbesluit (3109780) vastgesteld.

Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.