Ontwerpverordening inzake wijzigen begrenzing werkingsgebieden windenergie

Provincie Flevoland is van plan de gebieden te verkleinen waar windmolens mogen worden geplaatst. Hiervoor hebben Provinciale staten op 26 april 2023, in ontwerp de Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de werkingsgebieden windenergie (hierna: ‘ontwerpverordening’) vastgesteld. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Inzien

De ontwerpverordening kunt u hieronder als download bekijken. U kunt de ontwerpverordening eveneens bekijken in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor gebruikt u het plannummer: NL.IMRO.9924.OVwijzbegrenzwind-ON01. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze kan van 10 mei tot en met 20 juni 2023. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over de “Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de werkingsgebieden windenergie”. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Stuur dan uw brief naar Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerpverordening wijziging windenergie. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 0320 – 265 265.

Download

Ontwerpverordening

pdf - 1,49 MB
Open de pdf