Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering De Orchideeënhoeve B.V., Oosterringweg 34 te Luttelgeest

We hebben beleid vastgesteld. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 23 mei 2024 een besluit vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.