Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met het kappen van bomen op het luchtvaartterrein te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 27 maart 2024 het besluit (kenmerk 3229936) hebben vastgesteld voor het verstoren en vernietigen van een nest van buizerd en ransuil, voor het verstoren en vernietigen van een verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis en voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel vanwege het kappen van bosvakken op het luchtvaartterrein te Lelystad.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 2 april 2024 tot en met 15 mei 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

pdf - 274,96 kB
Open de pdf
Download

Aanvraag

pdf - 327,49 kB
Open de pdf
Download

Nader ecologisch onderzoek

pdf - 7,82 MB
Open de pdf
Download

Veldwerkverslag

pdf - 654,33 kB
Open de pdf
Download

Rapportage

PNG - 1,62 MB
Open de PNG
Download

Mitigatieplan marterachtigen

pdf - 1,44 MB
Open de pdf