Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren van gewone dwergvleermuis in verband met versteviging gevels met spouwankers Wessel Ilckenstraat en Nat King Colestraat te Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 10 februari 2023 een ontheffing hebben verleend aan Rutges n verband met de versteviging van gevels met spouwankers aan de Wessel Ilckenstraat en Nat King Colestraat te Almere.            

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 13 februari 2023 tot en met 24 maart 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Download

Besluit

pdf - 246,96 kB
Open de pdf