Duurzaam goederenvervoer

Duurzaam goederenvervoer is een van de speerpunten voor een toekomstbestendige verduurzaming van Flevoland. Duurzaam goederenvervoer draagt bij aan de ambities van de Flevolandse Energieagenda door de mogelijkheden om de CO-2-uitstoot te verlagen.

Ambitie

Om deze ambitie te realiseren staan in de Visie Duurzaam Goederenvervoer (pdf, 1MB) een aantal acties, zoals:

  • Verminderen van vervoer;
  • Veranderen van vervoer over de weg naar water of spoor;
  • Verduurzamen van vervoer (schonere en zuinigere motoren)

De provincie gaat de acties samen met betrokken (markt-)partijen, organisaties en overheden uitvoeren.

Uitgangspunt

De visie is gebaseerd op het huidige provinciale vaarwegstelstel en het verder uitbreiden van de overslaghaven Flevokust als stimulans voor vervoer over water. De provincie ziet kansen in het vervoeren van afval over water, de aanvoer van kerosine voor Lelystad Airport per schip en een mogelijke transportterminal aan het spoor in Lelystad.

Knelpunten oplossen

Het goederenvervoer over weg blijft groot. De provincie vindt het belangrijk om knelpunten in de infrastructuur voor deze sector op te lossen zodat Flevoland een aantrekkelijke logistieke provincie blijft die goed bereikbaar is en die de duurzame ambities koppelt aan een optimaal gebruik van het (vaar-)wegennet en het spoor.