De koppen in de media lieten een duidelijke indruk achter. ‘Weer werkzaamheden aan Urkersluis.’ ‘Urkersluis bijna twee maanden dicht.’ ‘Brug na maandenlange renovatie weer open.’ Gelukkig heeft Bart Jansen goed nieuws te melden. “Die nieuwsberichten hebben me wel bezig gehouden,” erkent Bart Jansen. Sinds twee jaar is hij projectmanager van het programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen in Flevoland. “Op dat moment heeft de provincie ook direct maatregelen genomen. Voor de korte termijn besloten we bijvoorbeeld kleine onderdelen te vervangen, terwijl we tegelijkertijd aanpassingen deden om storingen in de toekomst te voorkomen.” Het echte werk begint echter over een paar maanden, als Flevoland start met de grote renovatie van de beweegbare bruggen en sluizen die onder het beheer van de provincie vallen. Bart: “Eerder voerde onze afdeling Infrastructuur vooral incidentele reparaties uit, zoals het vervangen van een sluisdeur, schuif, luik of camera. Sommige bruggen en sluizen dateren uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Ze zijn nu echt aan het einde van hun levensduur. Daarom gaan we nu echt met groot onderhoud aan de slag.”

Bart op de Zuidersluis

Vijf jaar

Het programma zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. In die periode worden alle beweegbare bruggen en sluizen verdeeld over zestien locaties in Flevoland opgeknapt. “We zijn nu druk bezig met de aanbestedingsprocedure. Daarbij schrijven we de oplossingen niet tot in detail voor, maar nodigen we aannemers uit om zelf met praktische plannen te komen. De plannen van de aannemer moeten voldoen aan door Flevoland opgestelde eisen. We vragen onder meer van hen om hinder tijdens werkzaamheden voor (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.” Gezien de omvang van de werkzaamheden en de tijd welke de aannemer krijgt voor realisatie zullen verschillende werkzaamheden op verschillende locaties op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Niet iedere renovatiebeurt duurt even lang. “De Friese Sluis is één van onze oudste sluizen, uit 1940. Daar zijn we echt wel een tijd mee bezig. Naar verwachting driekwart jaar. Bij de Noordersluis en de Zuidersluis zijn we waarschijnlijk sneller klaar.”

Elektrotechnische installatie

Eén van de elementen die tijdens het groot onderhoud vernieuwd zal worden, is de elektrotechnische installatie. “Sinds 2014 bedienen we de bruggen en sluizen op afstand vanuit het provinciehuis. De elektrotechnische installatie moet daarom goed aansluiten bij onze moderne tijd,” vindt Bart. “We proberen ook echt een aantal belangrijke pijnpunten weg te nemen. Recreanten moeten zich bijvoorbeeld aanmelden als ze door een sluis willen varen. Ze drukken dan op een knop, maar krijgen vervolgens geen terugkoppeling. Daardoor weten ze niet altijd of het aanmelden goed is gegaan. Die informatievoorziening moet beter. De aannemer zal met oplossingen komen om de gebruiker goed te informeren over het aanmeldproces. Een signaallamp bijvoorbeeld. Verder ontwikkelen we een telefoon-app waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden en informatie kunnen opvragen over bijvoorbeeld stremmingen”.

Visitekaartje

Ondertussen kijkt Bart over het water heen naar een stip op de horizon. “Ik hoop dat mensen over vijf jaar met nog meer plezier gebruik maken van de nieuwe voorzieningen die wij hen aanbieden. Daarmee geven we een mooi visitekaartje af. Flevoland moet een fijne plek zijn om te verblijven, voor inwoners en recreanten.”