Renovatie Zuidersluis en Vaartsluis

Op 29 augustus starten we bij de Zuidersluis met het vernieuwen van de remmingwerken en de wachtsteigers. Daarna volgt de renovatie van de Vaartsluis en in oktober de renovatie van de Zuidersluis. Tijdens deze periode van 15 weken is er vooral sprake van verschillende stremmingen van de vaarweg.

Zuidersluis

De werkzaamheden bij de Zuidersluis hebben geen gevolgen voor het wegverkeer.

Vaartsluis

Bij de werkzaamheden aan de Vaartsluis is het voor fietsers en voetgangers niet mogelijk de sluis over te steken.

Beperkte doorvaart op aanvraag

Zowel de Zuidersluis als de Vaartsluis is gedurende twee periodes niet geheel gestremd. Er zijn beperkte doorvaartmogelijkheden op aanvraag. Klik hieronder bij de betreffende sluis voor meer informatie.