Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Het verbeteren van de N307 Roggebot - Kampen, de sloop van de Roggebotsluis en de aanleg van een nieuwe hogere brug maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier fase 2. Nu wordt gewerkt aan deze tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is.

De weg

De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uit. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een rotonde en een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307. De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur. De parallelwegen voor langzaam verkeer en de vrijliggende fietspaden worden aan de nieuwe situatie aangepast.

De sluis

In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam is er geen waterscheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen stromen door een veel grotere opening onder de nieuwe brug. Hiermee kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, pas echt goed gaan werken.

De brug

Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 meter lang en met een vrije doorvaarthoogte van 7 meter. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. Een beweegbaar deel in de brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.