Cultuur en erfgoed

Flevoland heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. De provincie is een combinatie van nieuw en oud land, van steden en platteland. Daarbij is ze een smeltkroes van mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden.

Uniek en spraakmakend

Flevoland kent uniek erfgoed maar ook spraakmakende landschapskunst; het biedt een thuis aan amateurs en aan professionele kunstenaars. Podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, cultuur op school en een bruisend amateurleven: Flevoland biedt het allemaal.

Cultuurbeleid

Wat de provincie in de huidige beleidsperiode doet, leest u in de nota Cultuurbeleid 2017-2020. In de Cultuurmonitor Flevoland (pdf, 1,4 MB) staat een overzicht van de prestaties van de provinciaal gesubsidieerde instellingen over de jaren 2017 en 2018. Eind 2018 heeft de provincie het Flevoprofiel opgesteld. Inmiddels is de Cultuurnota 2021 - 2024 (pdf, 735 kB) in ontwerp vastgesteld.