Omgevingsvisie Flevolandstraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks, die op 8 november 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld, geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Wilt u meer weten? De actuele stand van zaken van de 7 maatschappelijke opgaven vindt u op omgevingsvisieflevoland.nl.