Samenwerking Voedselbank Dronten: meer dan financiële steun

Onderzoek naar eetgedrag

Wij werken graag samen met organisaties die maatschappelijke betrokkenheid combineren met circulair ondernemen. De Stichting Voedselbank Dronten is daar een voorbeeld van. Joop de Jager en zijn collega’s zetten zich in tégen voedselverspilling en vóór de minderbedeelden binnen gemeente Dronten.

Steun van de samenleving

‘Net nog, belde een boer uit Dronten dat we de savooiekolen kunnen komen oogsten,’ vertelt Joop de Jager, voorzitter van de voedselbank. Dat gebeurt regelmatig, we zitten in een agrarisch gebied. Aardappels, uien, wortelen en kolen die niet mooi genoeg zijn voor de supermarkt, zijn meer dan welkom bij de voedselbank. Soms moeten we het nog wel zelf van het land halen, maar dat is prima. De Flevolandse boeren doen mee omdat ze het zonde vinden om goede groenten weg te gooien en omdat ze begaan zijn met de zwakkeren in de samenleving.’ De Voedselbank krijgt steun vanuit de samenleving: lokale bedrijven, boeren, religieuze instellingen en liefdadigheidsclubs. Samen zorgen we ervoor dat iedere klant 3 warme maaltijden per week kan ophalen.

Onderzoek naar eetgedrag van klanten

Het liefst zien we dat die maaltijden ook nog eens gezond zijn. ‘Het is fijn dat provincie Flevoland de voedselbank financieel steunt, maar daar houdt onze samenwerking niet op, legt Joop uit. Provincie Flevoland en studenten van Aeres Hogeschool doen een nieuw onderzoek naar het eetgedrag van klanten. Studenten van de hogeschool deden waarnemingen bij de uitgiftepunten in Dronten. Maken mensen gezonde keuzes? Zien we de schijf van vijf terug in de winkelmandjes? Ook stelden ze onze bezoekers vragen. Wat haalt u, en wat mist u bij de voedselbank? Zo kunnen ze in kaart brengen of het mogelijk is een gezonde leefstijl aan te houden als je afhankelijk bent van de voedselbank en wat er eventueel anders kan.’

Van 125 naar 160 voedselpakketten

Stichting Voedselbank Dronten bestaat inmiddels 16 jaar. De bank zamelt levensmiddelen in bij producenten en bedrijven. Zo helpen ze mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Toen Joop een jaar geleden als voorzitter begon werden er wekelijks 125 voedselpakketten uitgedeeld. ‘Dat zijn er nu 160’, zegt hij. Een aanzienlijke stijging. ‘Voorlopig blijft de voedselbank dus volop in bedrijf,’ aldus Joop. Het onderzoek van Aeres Hogeschool is inmiddels afgerond, het rapport verschijnt binnenkort.