De waterketen van de toekomst

In de waterketen hebben verschillende organisaties hun eigen taken en verantwoordelijkheid. De waterketen krijgt in de toekomst te maken met nieuwe uitdagingen. Eén van de grootste uitdagingen is de verandering van het klimaat. Zo verandert bijvoorbeeld de manier waarop het regent in Nederland. Het regent vaker en harder, maar vooral lokaal. Dat betekent dat er meer buffers moeten worden aangelegd om dat regenwater goed op te kunnen vangen. Daarnaast bevat het water steeds meer milieuvreemde stoffen zoals medicijnresten, hormonen en microplastics. Dat vraagt dus om nieuwe manieren van zuivering om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het water goed blijft. Ook is de infrastuur de komende jaren aan vervanging toe. De bewoners en ondernemers in Flevoland kunnen hierin ook zelf van betekenis zijn. Op onswater.nl vindt u handige tips, inspirerende verhalen en persoonlijke informatie over hoe u veilig en bewust met water kunt omgaan.

Trends

Om te kijken welke trends er in de toekomst te verwachten zijn, heeft de provincie alle spelers uit de waterketen en alle lopende initiatieven, zoals de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland, het Waterplan Almere en de langetermijnvisie van Vitens bij elkaar gebracht. Zij kwamen tot de conclusie dat de waterketen nog duurzamer kan. Met een betere kringloop gaat er minder water verloren en worden er meer afvalstoffen uit het water gehaald. Dankzij betere technieken kan er preciezer worden gemeten wat er in het water zit waardoor het nog beter kan worden gezuiverd. Provincie Flevoland zal samen met alle betrokken partijen de komende jaren proberen om innovatieve oplossingen te stimuleren bij burgers en bedrijven.