Jan-Nico Appelman

Jan-Nico Appelman is gedeputeerde namens de CDA (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan-Nico Appelman zijn 3e vervanger (3e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Cora Smelik bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van CDA Flevoland.

 

Ambtshalve nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie bij OMALA N.V.
 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie bij HORIZON B.V.
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Flevolands Archief (gemeenschappelijke regeling)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijk overleg Platform Economie MRA
 • Voorzitter Monitoring Board FoodChains 4 EU van het INTERREG
 • Lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van Conference of Peripheral Maritime Regions
 • Lid van de Comité van Toezicht INTERREG Deutschland - Nederland

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • DGA Wilava Holding BV

is een holding waarin belangen worden gehouden ten aanzien van de exploitatie van windmolens. Jan-Nico Appelman is statutair bestuurder. Het beheer wordt uitgevoerd door de accountant en adviseur. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.

 • Appelman Windenergie

is een eenmanszaak. Het bedrijf exploiteert een solitaire windmolen. Het beheer wordt uitgevoerd door de accountant en adviseur. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.

 • Akkerbouwbedrijf Appelman

is een eenmanszaak. Het bedrijf exploiteert een akkerbouwbedrijf. De werkzaamheden worden verricht door de bedrijfsleider. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.