Arjen Gerritsen

De Kroon benoemt de commissaris van de Koning (CdK) voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Portefeuille

Commissaris van de Koning (CdK)

 • Voorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter College van Gedeputeerde Staten
 • Lid van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Rijkstaken
 • Burgemeesterszaken
 • Aangelegenheden Koninklijk Huis
 • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
 • Integriteit
 • Bemiddelingsverzoeken
 • Bezwaar en beroep
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Veiligheid/Crisisbeheersing
 • Veiligheidsregio Flevoland
 • Archiefinspectie
 • Lobby & Communicatie
 • P&O, inclusief Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken
 • Bestuur MRA