Leen Verbeek

Portefeuille

Commissaris van de Koning

 • Voorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter Gedeputeerde Staten
 • Rijksheer-taken
  • Burgemeesterszaken
  • Aangelegenheden Koninklijk Huis
  • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
  • Integriteit
 • Bemiddelingsverzoeken
 • Bezwaar en beroep
 • Openbare orde en Veiligheid
  • Ondermijning
  • Veiligheid / Crisisbeheersing
  • Veiligheidsregio Flevoland
 • Archiefinspectie

Leen Verbeek

 

Waar ik voor sta

"Flevoland is een uniek stukje Nederland. Wij maken hier geschiedenis. Het is een provincie die nog lang niet af is. Samen met inwoners, bedrijven, gemeenten en instellingen werken we aan een provincie waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Ik ben er trots op dat ik hier als commissaris van de Koning een bijdrage aan kan leveren." Als commissaris van de Koning ben ik het boegbeeld van de provincie. Ik vertegenwoordig de provincie graag en vind het belangrijk om met Flevolanders in gesprek te gaan. Ik leg daarom regelmatig werkbezoeken af bij bedrijven en gemeenten of ben aanwezig bij belangrijke evenementen. In mijn rol als voorzitter van Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) probeer ik recht te doen aan ieders inbreng en het besluitvormingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen met heldere besluiten als resultaat. De commissaris van de Koning is ook Rijksheer. Dat betekent dat ik ook nog een aantal taken uitvoer voor het Rijk. Zo onderhoud ik de contacten met het koninklijk huis, voer ik voortgangsgesprekken met burgemeesters en hou ik me bezig met veiligheid. Daarnaast ben ik hoofd van de Nederlandse delegatie van leden van de Raad van Europa (RvE) en vice vz van het congres van lokale en regionale overheden van de RvE. Europa is een belangrijke partner voor Nederland maar ook voor Flevoland. Niet alleen is de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese unie van belang voor het beïnvloeden van de vele Europese regelgeving die op ons afkomt. In het kader van veiligheid en democratie zet Flevoland zich via de Raad van Europa ook in voor het bevorderen van goed bestuur. Speciale aandacht geven wij hier aan mensenrechten op lokaal en regionaal niveau. Hiermee willen wij garanderen dat Europa ook in de toekomst staat voor welvaart en welzijn.