Infrastructuur

Bij de afdeling Infrastuctuur is het uitgangspunt: ‘Veilig en vlot onderweg in Flevoland’. De afdeling beheert de 80- en 100-kilometerwegen waar u in Flevoland dagelijks gebruik van maakt. Ook bedient deze afdeling de 15 bruggen en sluizen van de provincie. 'Infra’, zoals de verkorte naam luidt, verricht uiteenlopende werkzaamheden op een groot terrein: van de aanleg van rotondes tot het snoeien van bomen, van het maaien van de berm tot het opnieuw asfalteren van de wegen. Daarbij zorgt Infra ervoor om wegwerkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om zo eventuele overlast te vermijden waar dat maar kan. Wordt er ergens aan de weg gewerkt, is er een (vaar)weg gestremd of doet zich een andere calamiteit voor? Dan zet Infra haar Twitteraccounts @FlevoWegen en @FlevoVaarwegen in om u te informeren. Wat de afdeling Infra dit jaar op de rol aan werkzaamheden heeft staan, leest u op de pagina over wegwerkzaamheden.