Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie van dier- en plantensoorten in een gebied. De Flevolandse biodiversiteit zit niet alleen in de natuurgebieden. Veel dier- en planten soorten leven in de steden, dorpen en in het agrarisch gebied. Flevoland voert verschillende activiteiten uit om de biodiversiteit te behouden en te verhogen.

Actieplan Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Flevoland voor 2030 te versterken, heeft provincie Flevoland het Actieplan Biodiversiteit opgesteld. Het doel hiervan is dat alle overheden, organisaties en burgers zich gezamenlijk inzetten om de biodiversiteit te vergroten. Samen met andere partners willen we ons vanuit het plan richten op natuurgebieden, landelijke en stedelijke gebieden. Dijken, bermen, sloten, vaarten tochten verbinden deze gebieden met elkaar, de zogeheten ‘Groene Draad’. We willen hier een aaneengesloten leefgebied van planten voor vogels, insecten en zoogdieren van maken. De provincie is ook aangesloten bij het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Op de website maakgrijsgroener.nl ziet u wat u zelf ook kunt doen om de biodiversiteit te helpen.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt planten- en diersoorten. Er is een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten. Als u een activiteit wil uitvoeren waarbij u deze wet overtreedt, is bij ons een ontheffing aan te vragen. U leest er meer over in ons loket.

Invasieve exoten

Op steeds meer plekken in Flevoland zien we planten- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten planten en dieren hebben Flevoland niet op eigen kracht bereikt. Ze zijn hier door menselijk handelen terechtgekomen. Dit noemen we 'invasieve uitheemse soorten' of 'invasieve exoten'. Invasieve exoten kunnen de biodiversiteit bedreigen, gezondheidsklachten veroorzaken of economische schade aan infrastructuur toebrengen. U kunt helpen om invasieve exoten tegen te gaan. Ziet u een invasieve exoot? Dan kunt u een melding maken via waarneming.nl of de NDFF app op Android of iOS. Op de website van de NVWA vindt u meer informatie.

Download

Actieplan Biodiversiteit

pdf - 2,48 MB
Open de pdf
Download

Op weg naar een florerende natuur

pdf - 3,41 MB
Open de pdf