Atlas Flevoland

De provincie Flevoland heeft, samen met veel andere partijen, de Atlas van Flevoland ontwikkeld. Flevoland is weliswaar de jongste provincie van Nederland, maar haar geschiedenis gaat duizenden jaren terug in de tijd. Veel verder dan de drooglegging van de Noordoostpolder. Deze rijke historie, nog voordat er sprake was van een polder, is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van de Atlas van Flevoland.

Samen realiseren van idealen

In Flevoland wonen, werken en recreëren inmiddels ruim 400.000 mensen. Flevoland is een provincie die haar bestaan dankt aan pioniers, bij wie de pioniersmentaliteit van aanpakken in het DNA zit. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot veel innovatieve projecten in onze provincie. De provincie wil graag samen met haar inwoners werken aan het realiseren van idealen.

Inspiratiedocument

De Atlas van Flevoland is bedoeld als inspiratiedocument. Het is een visuele weergave van de ontwikkeling van Flevoland en de rijkdommen die zij als gebied te bieden heeft. Dit document kan helpen bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. In de Atlas zijn kaarten opgenomen van de provincie. Een overzicht van alle digitale kaarten vind je ook via kaart.flevoland.nl/portaal.