De werkzaamheden zijn nog niet aanbesteed daarom is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ons streven is er naar de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het water uit te voeren. Hierdoor is er weinig hinder voor de omgeving. De aannemer maakt gebruik van schepen om materialen aan en af te voeren. Als project starten wij met de oevers die in slechte staat zijn. Per locatie wordt bekeken welk type oeverconstructie toegepast moet worden.

  • Oktober 2020 tm eind 2022: Werkvoorbereiding, contractvorming en aanbesteding werkzaamheden.
  • Eind 2022: Start werkzaamheden eerste oevertrajecten.
  • 2025: Werkzaamheden gereed.