Omgevingswet

Heeft u een verbouw- of een ontwikkelplan voor een bepaalde locatie? Dan is het handig als u binnen een paar klikken weet waaraan u moet voldoen en snel en eenvoudig weet welke regels gelden. De invoering van de Omgevingswet heeft als doel eenvoudiger een aanvraag te kunnen doen en gemakkelijk te kunnen zien aan welke regels u moet voldoen.

Waarover gaat de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. Heeft u een idee voor het opzetten van een project of activiteit? Raakt dat idee de fysieke leefomgeving? De Omgevingswet geeft overzicht in wat wel en niet kan en mag én welke overheid daarover gaat. Via het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag indienen.

Samen aan de slag

De nieuwe wet brengt voor de overheden veel veranderingen met zich mee. Het proces voor het aanvragen van vergunningen verandert en er is één digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden om mee te denken met de plannen van de overheid. Wilt u zelf een aanvraag doen dan zult u ook zelf uw omgeving kunnen betrekken bij uw plannen en deze inbreng bij uw aanvraag voegen. De overheid neemt deze inbreng mee bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag. Bekijk voor meer informatie hier de animatie.

Uitleg Omgevingswet

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Dan kunt u terecht op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Of stuur een e-mail naar: info@flevoland.nl.

Omgevingswet in het kort

  • van 26 wetten naar 1 Omgevingswet
  • van 5.000 naar 350 wetsartikelen
  • van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van een gemeente
  • elk waterschap heeft 1 Waterschapsverordening
  • elke provincie heeft 1 omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving
  • van provinciaal inpassingsplan naar provinciaal projectbesluit
  • één digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket.

Handige links