Omgevingswet

Heeft u een plan voor een bepaalde locatie? Dan is het handig als u binnen een paar klikken weet waaraan u moet voldoen. Snel en eenvoudig weet welke regels gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet per 1 januari 2024 maakt dit eenvoudiger. De provincie bereidt zich voor op de komst van deze wet. Dat doet zij ook in samenwerking met de andere overheden en uitvoeringsorganisaties in Flevoland.

Eenvoudig beter

De nieuwe Omgevingswet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. Heeft u een idee voor het opzetten van een project of activiteit? Raakt dat idee de fysieke leefomgeving? Op dit moment heeft u nog te maken met vele wetten en honderden regels bij verschillende overheidsorganisaties. De nieuwe Omgevingswet regelt dat straks anders door de wetten en regels te bundelen. Hierdoor krijgt u sneller een beter overzicht in wat wel en niet kan en mag én welke overheid daarover gaat.

Samen aan de slag

De komst van de nieuwe wet brengt voor de overheden veel veranderingen met zich mee. Het proces voor het aanvragen van vergunningen verandert en er komt één digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket. Het vraagt ook een omslag in denken voor de medewerkers van de overheid; meer vanuit de opgave of aanvraag denken en werken dan vanuit regels. De provincie en haar partners zijn zich samen goed aan het voorbereiden.

Omgevingswet in het kort

  • van 26 wetten naar 1 Omgevingswet
  • van 5.000 naar 350 wetsartikelen
  • van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van een gemeente
  • elk waterschap heeft 1 Waterschapsverordening
  • elke provincie heeft 1 omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving
  • van provinciaal inpassingsplan naar provinciaal projectbesluit
  • één digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket.

Uitleg Omgevingswet

Handige links