Jan de Reus kijkt vooruit

5 feb 2024

Om de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk in de toekomst bereikbaar te houden, werkt provincie Flevoland samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk, aan de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg. Jan de Reus, gedeputeerde met de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, kijkt vooruit.

Voorkeursalternatief

Jan: "De Domineesweg is nu al te druk, maar met de komst van de Zeeheldenwijk, de Maritieme Servicehaven en Port of Urk neemt die drukte nog meer toe wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Een onderzoeksbureau heeft een studie gedaan naar verschillende mogelijke locaties voor een nieuwe ontsluitingsweg. Hier zijn vier alternatieven naar voren gekomen. Van deze vier alternatieven kwam één naar voren als bestuurlijk voorkeursalternatief, maar in de MER-procedure worden alle vier de tracés opnieuw onderzocht.

In gesprek met betrokkenen

Op dit moment is het projectteam samen met een extern bureau gestart met de MER (milieueffectrapportage)-onderzoeken. Voor sommige omwonenden, bedrijven en boeren in het gebied heeft een nieuwe ontsluitingsweg impact. In de verschillende fases van het project gaan we daarom met betrokkenen in gesprek. Waar mogelijk proberen we de impact te beperken binnen de kaders waarin een provincie moet werken. Het is belangrijk, ook vanuit verkeersveiligheid, voor ogen te houden dat zonder de nieuwe weg de bereikbaarheid van Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder onder druk komt te staan. Ik hoop dan ook dat de eerste schop in 2027 de grond in gaat."