Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland staat voor kwaliteit

15 apr 2021

Afgelopen week ontving de Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) online het kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Directieleden Jan Gommer en Annerie Brenninkmeijer zijn enorm trots op de ontwikkeling die hun organisatie doormaakt en de bijdrage die zij levert aan de provinciale samenwerking.

online blijdschap bij bnf

Opvallende dienstbaarheid

De Certificeringsorganisatie CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en de programma’s en diensten voor geletterdheid in heel Nederland. Volgens hen viel vooral de dienstbaarheid van de Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) op: ‘BNF verricht elke dag een topprestatie ten behoeve van haar afnemers en scoort een zeer hoge waardering bij alle stakeholders’. Over het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie is het rapport eveneens positief. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “Ik ben blij met de samenwerking en ik vind het een knappe prestatie dat dit kwaliteitscertificaat nu al is afgegeven voor zo’n jonge organisatie. Hoewel het voor hen de lat hoog legt, heb ik er alle vertrouwen in dat ze deze kwaliteit blijvend garanderen.”

logo cbct

Taken Bibliotheeknetwerk

Het Bibliotheeknetwerk ondersteunt de basisbibliotheken, de Nieuwe Bibliotheek en de FlevoMeer Bibliotheek, met hun distributie- en netwerktaken. Bij distributietaken gaat het bijvoorbeeld om het vervoer van materialen tussen bibliotheekvestigingen. Bij netwerktaken gaat het om het delen van kennis en ervaringen, het opbouwen en versterken van netwerken en het deelnemen aan regionale en landelijke overlegstructuren. Daarbij wordt gewerkt met thema’s, zoals de aanpak laaggeletterdheid in Flevoland. Doordat BNF deze taken op zich neemt, kunnen de basisbibliotheken zich richten op hun eigenlijke dienstverlening. Zo draagt BNF bij aan ‘de persoonlijke ontwikkeling van alle Flevolanders waardoor zij volwaardig mee kunnen doen in de kennissamenleving’. Ter ondersteuning hiervan, ontvangt BNF van de provincie subsidie.

Jonge organisatie

De Stichting Bibliotheeknetwerken Flevoland is opgericht in 2018 en is als jonge organisatie nog volop in ontwikkeling. Het is voor het eerst dat BNF onafhankelijk wordt beoordeeld op kwaliteit. Met het behalen van dit certificaat, dat vier jaar geldig is, voldoet BNF aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.