Circulaire kansen in de landbouw

20 nov 2020

Tijdens een uitgebreide online bijeenkomst werden op donderdag 9 november 2020 de circulaire kansen in de landbouw besproken. Als dé landbouwprovincie van Nederland komen hier die kansen mooi aan de oppervlakte. Met een kleine 60 deelnemers werd gesproken over de ambities van de provincie (en van de gemeente Zeewolde, die deze bijeenkomst mee-organiseerde), maar vooral welke kansen er hier liggen. De gedeputeerden Cora Smelik en Jan-Nico Appelman vertelden over hoe de provincie de agrarische ondernemers graag wil ondersteunen. Maar ook over de rol die de onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Flevoland kunnen spelen in het vergroten van de kennis bij de Flevolandse ondernemers. Na presentaties van onderzoek PJ Beers en de Zeewolder ondernemer Jacobine van der Knijff konden de deelnemers meedoen aan een aantal breakoutsessies over onder andere wat de stad en het platteland voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om GFT-afval en bodemverbetering.