Gezocht: denkers en doeners met toekomstideeën voor Flevoland

24 mei 2023

Wat heeft Flevoland nodig zodat wij, Flevolanders van de toekomst, wonen, werken en leven in een fijne regio? En wat is nodig om in Flevoland tegelijkertijd ook invulling te geven aan de grote opgaven? Hoe kunnen we daarvoor plannen ontwikkelen en hoe kunnen we hier samen uitvoering aan geven zodat het niet alleen bij plannen blijft?

Doe mee

Wij zoeken ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners die willen meedenken, maar vooral ook samen met ons aan de slag willen gaan. Nieuwsgierig? Meld u aan voor de bijeenkomst Samen aan de Slag op 2 juni vanaf 12.00 uur in het Aviodrome, Pelikaanweg 50 in Lelystad. En neem gerust een collega, vriend, uw buren of kennissen mee.

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda

In de Strategische Agenda Flevoland hebben we op hoofdlijnen de grote vraagstukken van Flevoland geformuleerd. Deze lichten we tijdens de bijeenkomst kort toe. Vervolgens gaan we dieper in op de bijbehorende Uitvoeringsagenda met daarin de afspraken tussen Rijk en regio. Hoe en wanneer gaan wij de grote opgaven voor de toekomst aanpakken? Welke afspraken kunnen we daarover concreet maken? De afspraken liggen zo goed als vast, maar de uitvoering moeten wij gezamenlijk ter hand nemen. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de themasessies. Doet u met ons mee?

Het programma en een toelichting op de verschillende themasessies leest u op de aanmeldpagina. Ga voor meer informatie naar www.flevoland.nl/samenmakenweflevoland.

Bouwen aan een samenleving

Uitgangspunt voor Flevoland is dat we willen bouwen aan een samenleving. Goede samenwerking tussen de maatschappelijke partners, ondernemers, overheden en inwoners is essentieel om met de vragen van morgen aan de slag te gaan. Deze partners zijn onontbeerlijk om de ontwikkeling van Flevoland mogelijk te maken. We hebben elkaar nodig en daarover zullen afspraken gemaakt moeten worden. Hoe gaan we dat doen? Omdat het een belangrijk onderwerp is zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders uit Flevoland op 2 juni aanwezig van de zes gemeenten, provincie en van het waterschap. Zij gaan graag met u in gesprek. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomsten in december en juni vorig jaar.

Grote vraagstukken voor onze regio

Onze regio heeft, net als heel Nederland, te maken met grote vraagstukken over woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs. Daarom werken de Flevolandse gemeenten, het waterschap, de provincie Flevoland en het Rijk aan een toekomstperspectief voor de regio. Dit staat beschreven in de Strategische Agenda Flevoland en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.