Ondernemers vrijetijdssector Flevoland zien kansen door groei toerisme

28 nov 2019

Als de voorspellingen kloppen, kan Nederland ruim 30 miljoen bezoekers tegemoet zien in 2030. In de media is de verwachte groei een trending-topic! Iedereen reageert. Hoe ga je hier nu en straks mee om? Hoe zorgen we voor elkaars begrip? Vragen die centraal stonden tijdens het Vrijetijdscongres Flevoland 2019 bij Walibi Holland. Meer dan 120 ondernemers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit de vrijetijdssector zijn tijdens het congres geprikkeld en uitgedaagd om deze groei in kansen om te zetten. De verwachtingen voor de komende 10 jaar zijn aanleiding geweest tot het Perspectief Bestemming Nederland 2030.

Niets doen is geen optie!

Een nationale strategie waarbij het uitgangspunt is dat elke Nederlander profijt heeft van het toerisme. Waar toerisme voorheen als doel werd gezien wordt toerisme in het Perspectief juist gezien als middel om tal van maatschappelijke vraagstukken op te lossen. "Ook Flevoland pakt de schoen op", vertelde gedeputeerde Jop Fackeldey. "Ik zie veel goede samenwerkingen tussen ondernemers voor verdere ontwikkeling van onze toeristische producten. Vandaag hebben we weer een paar flinke stappen gezet, inspiratie opgedaan en elkaar huiswerk gegeven." Niets doen is geen optie.

Visit Flevoland

Tijdens een interactieve sessie kwamen thema’s als het dna van Flevoland, gastvrijheid en productontwikkeling aan bod. Ook over de balans tussen lusten en lasten die de stijging van het aantal bezoekers met zich meebrengt, werd gesproken. Een lach, een felle discussie of een informatieve uitwisseling van ideeën hebben de zaal op een andere manier naar de vrijetijdseconomie laten kijken. Visit Flevoland ziet ook haar eigen rol veranderen van destinatie-marketing-organisatie naar een destinatie-management-organisatie.

Dna van Flevoland

"Flevoland is een bijzondere bestemming met een uniek verhaal. Het dna van Flevoland, het zijn van man-made land op de bodem van de zee, is uniek. We werken samen met ondernemers en overheden aan het gebied en vrijetijdsproducten die het verhaal nog meer laten beleven. Dit alles in de juiste balans. Met aandacht voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo kan ook in Flevoland iedere Flevolander profijt hebben van toerisme", aldus Rinkje Tromp, directeur van Visit Flevoland.