Online informatiebijeenkomst POP3+

27 mei 2021

Knobbelzwanen langs een sloot

Vanaf maandag 7 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur zal onder POP3+ opnieuw maatregel “Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS” worden opengesteld. Het is dan mogelijk om binnen deze maatregel nieuwe subsidieaanvragen in te dienen.

Online informatiebijeenkomst op dinsdag 8 juni 2021

Voor potentiële subsidieaanvragers organiseert provincie Flevoland op dinsdag 8 juni 2021 een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen diverse aspecten aan de orde die van belang zijn bij het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag in het kader van deze maatregel.

Aanmelden door mail te sturen

Wilt u aanwezig zijn bij deze online informatiebijeenkomst? Aanmelden kan door een mail te sturen naar plattelandsontwikkeling@flevoland.nl. U ontvangt een link naar de sessie. Kijk voor meer informatie over deze maatregel op flevoland.nl/pop3.