Toekomstverkenning zorg in Flevoland

15 jul 2019

Provincie Flevoland en gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk stuurden op 12 juli 2019 een gezamenlijke brief naar minister Bruins over het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’. Hiermee geven zij een inhoudelijke reactie op de conclusies en adviezen voor het zorglandschap in Flevoland. Op 27 augustus 2019 is er een gezamenlijke openbare vergadering voor de Gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarin geeft Bas Leerink, eindverantwoordelijke voor de verkenning, een toelichting geeft op het rapport. Door het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen ontstond eind 2018 de behoefte om een toekomstvisie voor de zorg in Flevoland te ontwikkelen. Het rapport is opgesteld in opdracht van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download

Download de brief die op 12 juli 2019 verstuurd is

pdf - 92.13 kB
Open de pdf