Zandoevers Markerwaarddijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden

14 jun 2019

De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is de afgelopen weken 2 keer afgesloten geweest vanwege teveel zand op het wegdek. Dit zand is afkomstig van de dijkversterking, die momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Rijkswaterstaat neemt een extra maatregel om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Komende weken wordt een laagje grond over de hele zandige oever gestort. De aannemer is inmiddels gestart met het aanbrengen van de extra laag grond. Hierna worden de zandoevers naast de dijk ook waar nodig opnieuw ingezaaid met gras. Uit de eerste testen blijkt dat deze maatregel effectief is. Een flinke klus, want het gaat om een oppervlakte van 900.000 m2. Rijkswaterstaat verwacht dat het 2 maanden duurt om alle grond aan te brengen en het gras in te zaaien.

Eerdere maatregelen

Eerder dit jaar is een speciaal grasmengsel ingezaaid dat het zand van de nieuwe oevers moet vasthouden. Door een combinatie van nachtvorst, droogte en hevige wind is een deel van het grasmengsel weggewaaid. Een ander deel werd daardoor juist bedekt met zand. Hierdoor is er nog geen goede grasbedekking op de zandoevers ontstaan en kan het zand nog verschuiven. Rijkswaterstaat heeft dit risico vooraf voorzien en trof maatregelen. Waaronder het plaatsen van stuifschermen en het sproeien van een dun laagje slib om het zand vast te houden en het gras beter te laten kiemen, maar dit bleek niet afdoende. Lees het complete persbericht op rijkswaterstaat.nl.

Veiligheid weggebruiker

Dijkbeheerder Rijkswaterstaat en wegbeheerder provincie Flevoland vinden het zeer vervelend dat weggebruikers de afgelopen weken 2 maal geen gebruik konden maken van de weg over de dijk. Veiligheid staat echter voorop. Mocht er de komende weken tijdens het aanbrengen van de extra laag grond toch weer zand over de weg waaien, dan bepaalt de provincie of het nog wel of niet veilig is om de weg te gebruiken. Als de weg onverhoopt toch weer dichtgaat, dan brengt provincie Flevoland de weggebruikers zo snel mogelijk op de hoogte via Twitteraccount FlevoWegen en via de gratis sms-dienst.

Contact

Meer informatie

Dit is een gezamenlijk bericht van Rijkswaterstaat en provincie Flevoland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.

SMS-dienst

Altijd op de hoogte via sms

Via onze gratis sms-dienst houden we u op de hoogte van werkzaamheden en calamiteiten op de door u geselecteerde provinciale wegen.