Fonds Verstedelijking Almere

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële kader om de integrale ontwikkeling van Almere te realiseren. De 3 partijen storten gezamenlijk jaarlijks 15-20 miljoen euro in het Fonds Verstedelijking Almere.

Programmalijnen

Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere wordt geïnvesteerd in projecten binnen 5 programmalijnen. Dit zijn projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. En bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat.

  1. Versterken hart van de stad
  2. Versterken leer- en werkomgeving
  3. Energy on upcycling
  4. Versterken cultuur, recreatie en toerisme
  5. Vernieuwend wonen

Zo werkt het Fonds Verstedelijking Almere