Fonds Verstedelijking Almere

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële kader om de integrale ontwikkeling van Almere te realiseren. De 3 partijen storten gezamenlijk jaarlijks 15-20 miljoen euro in het Fonds Verstedelijking Almere.

Programmalijnen

Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere wordt geïnvesteerd in projecten binnen 6 programmalijnen. Dit zijn projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. En bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat.

  1. Hart van de stad
  2. Leer- en werkomgeving
  3. Circulaire Economie & Energie
  4. Cultuur en toerisme
  5. Vernieuwend wonen
  6. Groene en waterrijke identiteit

Voor de periode 2021-2025 is een Meerjarenprogramma vastgesteld.

Zo werkt het Fonds Verstedelijking Almere