Feeding the city

Binnen het Floriadethema ‘Growing Green Cities’ wordt door de provincie de nadruk gelegd op ‘Feeding the City’. We stimuleren kennisontwikkeling en innovaties met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden. Met als doel om de Flevolandse kenniseconomie structureel te versterken. Dit doen we door het ontwikkelen van een kennis- en innovatieprogramma, proeftuinen en challenges.

Proeftuin plantaardige eiwitten

In deze proeftuin werken we samen met ondernemers om in de gehele keten ‘van boer tot bord’ innovaties te ontwikkelen, kansen te benutten en barrières te verminderen. En zo minder afhankelijk te worden van import van plantaardige gewassen van buiten de EU. In deze proeftuin telen paddenstoelen op 100% Flevolandse restromen en verse soja en veldbonen op Flevolandse bodem. 

Proeftuin Korte voedselketen

Regionale voedselsystemen en korte ketens zijn een manier om de transitie naar kringloop-landbouw vorm te geven, nieuwe verdienmodellen voor de boer te realiseren, de ontwikkeling van agrarische producten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te stimuleren en de verbinding tussen boer en burger te versterken. Daarnaast zijn de voordelen van regionale voedselsystemen en korte ketens dat de herkomst betrouwbaar is, er minder transportkilometers gemaakt worden en het kan beter zijn voor milieu en landschap. De Vereniging Flevofood bestaat uit Flevolandse ondernemers die actief zijn in productie, ver- en bewerking en afzet van voedsel. Gezamenlijk werken zij aan een krachtige regionale voedselketen. Om Flevolandse ondernemers te ondersteunen is het ondernemersprogramma Versterking Korte Voedselketen Flevoland opgezet. En hebben we met Europese partners samengewerkt binnen het Interreg project FoodChains4EU.

Gastronomie

Sharon de Miranda, bekend tv-kok en chef-kok van Food Forum, is gestart met een online kookshow. In de keuken van Food Forum gaat ze in gesprek over het voedsel van morgen en kookt ze met smaakmakers uit de Nederlandse voedingswereld de lekkerste gerechten. Sharon’s chefshow biedt andere koks inspiratie om ook duurzame, gezonde en lekkere gerechten te ontwikkelen en serveren.

Challenges

De afgelopen jaren zijn er twee challenges georganiseerd. Alle challenges richten zich op een lokaal, gezond en duurzaam voedselsysteem. 

Challenge: Bodem, voedselketen en gezondheid

In deze challenge werden MKB, startende ondernemers en kennisinstellingen uitgedaagd om met vernieuwende ideeën te komen over de toekomst van ons voedsel.

Challenge: Eet als een pionier

Flevolandse koks en aspirant-koks werden uitgedaagd een gerecht op de menukaart te zetten dat voor 80% bestond uit groente, fruit, noten, zaden en paddenstoelen.