Nadere regel Floriade Werkt!

De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 biedt Flevolandse mkb-bedrijven en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het testen en demonstreren van grensverleggende innovaties in, op, aan en rondom het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland op het Floriade-terrein in Almere. Hierdoor verbinden bedrijven zich direct met het internationale podium Floriade 2022.

Innovaties agrosector en focus op Floriade thema's

Met deze 'plus' kan een Flevolandse mkb-onderneming of een (inter-)nationaal samenwerkingsverband een deel van de kosten die zij maken om zich fysiek te verbinden met het Innovatiepaviljoen vergoed krijgen. Innovatieprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie:

  • zijn gericht op innovaties in de topsectoren Agri&Food en/of Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen in combinatie met een van de andere topsectoren: Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek of High Tech Systemen & Materialen;
  • passen binnen de Floriade thema's met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden;
  • worden aantoonbaar ondersteund met een regionale, nationale of internationale subsidie. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend.

Subsidie aanvragen en meer informatie

De subsidieregeling gaat 1 mei 2016 open. Het beschikbare budget voor het kalenderjaar 2016 is € 185.000,-. Ga naar het Loket voor meer informatie.