Nadere regel Floriade Werkt!

De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 biedt Flevolandse mkb-bedrijven en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het testen en demonstreren van grensverleggende innovaties in, op, aan en rondom het Innovatiepaviljoen van provincie Flevoland op het Floriade-terrein in Almere. Hierdoor verbinden bedrijven zich direct met het internationale podium Floriade 2022. Wilt u meer informatie over de regeling? Neem dan contact met ons op.

Focus op Floriade thema's

Met deze 'plus' kan een Flevolandse mkb-onderneming of een (inter-)nationaal samenwerkingsverband een deel van de kosten die zij maken om zich fysiek te verbinden met het Innovatiepaviljoen vergoed krijgen. Innovatieprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie:

  • Zijn gericht op innovaties in de topsectoren Agri&Food en/of Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen in combinatie met een van de andere topsectoren: Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek of High Tech Systemen & Materialen.
  • Passen binnen de Floriade thema's met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden.
  • Worden aantoonbaar ondersteund met een regionale, nationale of internationale subsidie. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend.