Het recept voor succes

1-op-1 Begeleiding

Provincie Flevoland biedt, in samenwerking met Horizon Flevoland, 4 Flevolandse ondernemers of een consortium aan ondernemers, de unieke kans om intensief te worden begeleid. Een ervaren business developer, op het gebied van korte ketens, neemt de ondernemers mee in het recept voor succes. Het doel is om in 12 weken tijd, 4 korte keten netwerken tot een succes te brengen. Voor de deelnemende ondernemers vraagt dit een tijdsinvestering van 8 uur per week, plus deelname aan de 4 workshops. Na de 12 weken intensieve begeleiding worden de ondernemers van nazorg voorzien om duurzaam succes te waarborgen.

Het recept: traject start 19 april 2021

Tijdens de begeleiding komen volgende punten aan bod:

Perspectief

“Een doel is een droom met een deadline”. Een (nieuw) korte keten businessmodel, hoe ziet dat eruit? In deze stap zetten we een stip op de horizon en bepalen we de werkelijkheid over 5 jaar.

Aanbod

Met het juiste aanbod en de juiste samenwerkingspartners kun je succesvol ondernemen in de korte keten. In deze stap ontwikkelen we samen een concept rondom je aanbod op basis van je eindklant.

Eindklant

Communiceren met je eindklant is essentieel, hoe je communiceert en via welk kanaal bepalen we in deze stap. 

Infrastructuur

Zonder een goede infrastructuur komt je product niet in handen van de eindgebruiker. In deze stap haken we de juiste ketenpartners aan voor een succesvolle keten.

Voorbereiding

De enige manier om erachter te komen of je concept relevant is voor die specifieke klant is door te testen in de markt. Een goede test behoeft de nodige voorbereiding. In deze stap maken we het aanbod daarvoor klaar.

Experiment

Leren kun je alleen als je bereid bent om te falen. Op basis van kleine experimenten gaan we onderzoeken of het aanbod past bij de gekozen eindklant. Na elke test analyseren we de resultaten en passen we waar nodig de test of het concept aan. 

Next Steps

We formuleren de volgende stappen die gezet moeten worden voor het realiseren van een succesvol businessmodel. 

Aanmelden

Wilt u ook een begin maken met ondernemen in de korte voedselketen? Meld u voor 4 april aan voor ons ondernemersprogramma.

Na aanmelding, nemen wij contact met u op. Samen kijken we of uw bedrijf de potentie heeft om succesvol te zijn binnen de korte voedselketen. Op uiterlijk 12 april laten wij u weten of u bent geselecteerd voor deelname aan intensieve begeleidingstraject.