Locatie

Waar de weg precies komt te liggen is nu nog niet duidelijk, er vindt nog onderzoek plaats. Er is een voorkeursalternatief aan de oostzijde van Urk vastgesteld. Dit alternatief verbindt straks de A6, de Domineesweg, de Staartweg en de Urkerweg met elkaar. Naast dit alternatief onderzoeken we de komende periode nog drie andere alternatieven.