Bijeenkomsten

Sinds het Rijk, de provincie, Waterschap Zuiderzeeland en de 6 gemeenten besloten tot hun langdurige samenwerking, zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. We willen maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners betrekken bij het Flevoland van de toekomst. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste bijeenkomsten tot nu toe. Ook kun je verslagen van de bijeenkomsten downloaden zodat je op de hoogte bent van de gemaakte afspraken en welke acties er tot nu toe zijn uitgezet.

 

Meld je nu aan: 10 juli 2024 Samen aan de Slag3

Op 10 juli wordt de derde editie van Samen aan de Slag! georganiseerd. Dit jaar staat het thema Uitvoeringskracht centraal. Uitvoeringskracht om samen te werken aan belangrijke thema’s voor Flevoland, zoals toekomstbestendige woningbouw, ontwikkeling van het onderwijs, een leefbare samenleving, goede bereikbaarheid, netcongestie, duurzame landbouw, versterken van water, bodem en biodiversiteit.

Meer informatie en aanmelden

 

Bijeenkomsten Samen maken we Flevoland

September 2020 Manifest ‘Wij zijn Flevoland!’

In het Manifest ‘Wij zijn Flevoland!’ staat wat Flevoland te bieden heeft. We hebben op vijf thema’s uiteengezet wat we kunnen betekenen voor landelijke opgaven. En er is per opgave geformuleerd wat de regio van het Rijk nodig heeft. De samenwerking is goed, maar alle partijen willen nauwer samenwerken om de samenhang tussen de opgaven beter te kunnen bewaken.

Download

Manifest Wij zijn Flevoland

pdf - 3,80 MB
Open de pdf

Februari 2022 Bespreking in colleges

De bestuurlijke contactgroep Samen Maken We Flevoland maakte een informatiebundel voor colleges. Hierin staat het proces, maar ook de inhoudelijke inzet van de regio beschreven. De colleges bespreken de regionale samenwerking in Flevoland en de inzet van de samenwerking voor Flevoland.

24 juni 2022 Samen de boer op

Tijdens 'Samen de boer op’ bij Boer Kok in Lelystad kregen partners en inwoners de kans om over de toekomst van Flevoland mee te denken en zich daarover uit te spreken. Ook werd het spel “Flevoland 2050" gespeeld door veel aanwezigen.

15 december 2022 Samen Aan de Slag

Tijdens de bijeenkomst voor maatschappelijke partners en ondernemers werd de stand van zaken rond de Strategische Agenda Flevoland toegelicht. In drie themasessies gericht op de 3 pijlers van de strategische agenda konden de deelnemers input meegeven ook werd er nagedacht over de uitvoering van de Strategische agenda.

Let op: het beeldverslag (tweede download onder deze zin) is niet digitoegankelijk. Voor een digitoegankelijke versie raden wij aan de eerste download ('Samenvatting') te lezen.

15 dec 2022

Samenvatting

pdf - 4,03 MB
Open de pdf
15 dec 2022

Beeldverslag

pdf - 474,90 kB
Open de pdf

2 juni 2023 Samen aan de Slag2

Op 2 juni gaven we een vervolg op de eerdere bijeenkomsten. De actuele stand van zaken over de Strategische Agenda werd toegelicht en ook de uitgewerkte Uitvoeringsagenda is besproken. Na een gezamenlijk deel konden de deelnemers mee doen aan een van de zes bijeenkomsten met als doel een aantal onderwerpen uit de Uitvoeringsagenda uitgebreider te bespreken.

Let op: het beeldverslag (tweede download onder deze zin) is niet digitoegankelijk. Voor een digitoegankelijke versie raden wij aan de eerste download ('Samenvatting') te lezen.

2 juni 2023

Samenvatting

pdf - 10,27 MB
Open de pdf
2 juni 2023

Beeldverslag

pdf - 4,72 MB
Open de pdf