Interview Marc van Rooij

Wie is Marc van Rooij? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Marc van Rooij?

''De afgelopen jaren maakte ik namens 50Plus deel uit van Provinciale Staten. We hebben niet in de marge meegelopen, maar echt meegedaan. Steeds hielden we goed in de gaten of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid volgens de regels uitvoerde. Daarmee hebben we best wat reuring gegeven. Je moet nu eenmaal stoppen als het licht op rood springt. Dat vinden onze kiezers ook heel belangrijk. Net als een samenleving waarin iedereen mee kan komen. Binnen mijn woonplaats Almere is 54 procent van de mensen vijftig jaar of ouder. Dat is geen specifieke doelgroep meer, maar een belangrijk deel van onze maatschappij. Voor die senioren wil ik mij de komende vier jaar graag blijven inzetten. Met het belang van alle Flevolanders in gedachten. Want we worden allemaal ouder. Ook als we nog jong zijn.''

Welke koers van Flevoland zou u graag willen kantelen?

''We moeten naar Flevoland leren kijken door de bril van een oudere. Nu we woningen gaan bouwen, betekent dat ook dat we ruimte moeten bieden voor voldoende levensloopbestendige woningen. Gelukkig heeft Provinciale Staten daar op ons initiatief ook een motie over aangenomen. Wij willen graag dat het provinciebestuur in de toekomst specifiek aandacht geeft aan ouderenbeleid. Als het gaat om armoedebestrijding, als het gaat om zorg en als het gaat om eenzaamheid. We zien bovendien allemaal dat de premies stijgen en dat de pensioenen daar niet op worden aangepast. Dan is het ook goed om eens kritisch te kijken naar de kosten die je als overheid zelf maakt. Hier op het provinciehuis staat allemaal prachtig meubilair, waarvan ik mij in deze tijd afvraag: zijn al die luxe spullen nu nodig? Het moet wel eerst opgebracht worden door de gewone burger.''

Welke kant van Flevoland zou u graag willen koesteren?

''De groenblauwe eigenheid van Flevoland moet behouden blijven. In deze provincie hebben we onze woningbouw over het algemeen vormgegeven binnen een natuurlijke omgeving. Als je nu een flat gaat bouwen in een park, zie je straks geen verschil meer tussen Almere en Zoetermeer. Je moet dus goed nadenken welke keuzes je gaat maken. We hebben een enorme batterij aan windmolens. Maak in ieder geval eens vaart met de sanering die aangekondigd is. Want nu staan ze al die nieuwe woningen alleen maar in de weg.''