Genomineerden 2021

Natuurbeleefplaats De Rentmeester uit Urk is de winnaar van de allereerste Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. Initiatiefnemers Roeline Post en Petra Zeeman ontvingen donderdag 15 april 2021, tijdens de Webinar Flevolandse Ruimte, een cheque van € 15.000 uit handen van gedeputeerde en voorzitter van de jury Jan de Reus.

Vanaf 2 november 2020 konden initiatiefnemers plannen indienen om mee te doen aan de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2021. Nadat de inschrijfperiode was gesloten, heeft een team van experts zich over alle ingezonden plannen gebogen en 3 plannen genomineerd voor de volgende ronde. Vervolgens heeft de zeskoppige jury deze initiatieven beoordeeld op hun plan, 3D-visualisatie, pitch en motivatie van de initiatiefnemer(s).

Download

Open het Juryrapport

pdf - 505,75 kB
Open de pdf

Ideeën en plannen van de 3 genomineerden

Natuurbeleefplaats De Rentmeester

'Wij willen jullie graag meenemen in onze droom voor Urk: Natuurbeleefplaats De Rentmeester. Een plek in of naast het bos waar kinderen kunnen spelen en leren hoe de natuur werkt en hoe ze zelf een gezonde maaltijd kunnen koken. Waar iedereen mee mag doen, mensen met een beperking, jongeren zonder toekomstperspectief, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'

'Een plek waar samen gegeten wordt met ouderen en buurtbewoners van groenten uit de moestuin. Een fijne plek waar moeders in de hangmat met een bakje koffie hun kinderen in de gaten houden die spelen. Een plek waar cursussen worden gegeven over duurzaamheid in koken en kopen en natuurlijk een plek waar alles wat je ziet duurzaam tot stand is gekomen of circulair is gebouwd. Kortom een plek die sfeer, verbinding en rentmeesterschap ademt.

Wat is het resultaat?

 • Er is een plek binnen de gemeente Urk waar inwoners de natuur kunnen beleven en ervan kunnen leren.
 • Er is een plek met veel biodiversiteit waar kinderen veilig in de natuur kunnen spelen.
 • Er is een aanbod voor alle inwoners van Urk om zich te verdiepen in duurzaamheid, voeding en natuur.
 • Er is een plaats waar mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en die eenzaamheid verminderd
 • Er is een plaats van iedereen kan meedoen
 • Een groep jongeren leert een vak en kan meehelpen in de moestuinen, horeca, en in het onderhouden van bijvoorbeeld het speelbos
 • Er vindt een duurzaamheidsbeweging in de gemeente Urk plaats.
 • Alle kinderen binnen het basisonderwijs hebben de mogelijkheid om natuuronderwijs en voedingsonderwijs te volgen, hierdoor ervaren en ontdekken ze allerlei nieuwe zaken in de natuur en zullen ze in de toekomst meer zich meer verbonden voelen met de natuur en daardoor meer duurzaam willen leven.
 • Kinderen en ouders maken gezondere en duurzamere eetkeuzes door zelf hun eten te verbouwen en door zelf te leren koken.
 • Een horecalocatie in het bos, waardoor de verkeersdruk in het Oude Dorp afneemt.'

Nieuwbouw groepsaccommodatie Eigen Wijze

'Voor vakantiepark Eigen Wijze hebben wij een groepsaccommodatie ontworpen met 15 appartementen en 3 ruime algemene ruimtes. De opdrachtgever kwam bij ons met de vraag om een blikvanger te ontwerpen die positief bij zou dragen aan de beeldvorming van het vakantiepark. Het bijzondere van dit initiatief is tweeledig.

Allereerst is de architectuur van de groepsaccommodatie bijzonder. Met het ontwerp verbeelden we de geschiedenis van de Noordoostpolder als bodem van de voormalige Zuiderzee. Het ontwerp laat zich lezen als een klein eiland op de drooggelegde zeebodem waarop de huizen een kleine gemeenschap vormen. Het heeft de accommodatie informeel al wel eens de naam Klein Schokland opgeleverd. Op die manier draagt het op een mooie manier bij aan de toeristische attractiewaarde van de Noordoostpolder en van Flevoland.

Daarnaast is een bijzonder karakter van het initiatief gelegen in de circulaire ambitie. Recent hebben wij met de opdrachtgever de afspraak gemaakt om gedurende de uitwerking van het plan te zoeken naar optimale circulariteit. Het casco van het gebouw zien wij voor ons in Cross Laminated Timber (CLT, kruislaaghout) waarmee het in de basis is opgebouwd uit een hernieuwbare grondstof. Voor de verdere materialisatie zal steeds gekeken worden naar de meest circulaire optie. Dat kan gaan om hergebruik van materiaal, nieuwe materialen die volledig losmaakbaar zijn of materialen die bestaan uit een hernieuwbare grondstof. Verder zullen we bij de keuze voor installaties en in afbouw werken volgens het 'less is more' principe. Materiaal dat je niet gebruikt levert de meeste milieuwinst op. 

De circulaire score van de accommodatie gaan we bijhouden door middel van een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) berekening. De MPG-berekening drukt de milieueffecten uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken. Wij zullen gaan voor een MPG-score die lager ligt dan 0,5. 

Verder zullen we via Madaster een materiaalpaspoort aanmaken voor het project. Mocht het gebouw ooit niet meer bruikbaar zijn en uit elkaar gehaald moeten worden, dan is door het materiaalpaspoort precies bekend welke materialen in het gebouw aanwezig zijn zodat deze te zijner tijd weer beschikbaar kunnen komen voor een nieuw project.'

Pioniers Panorama

'Het kernrandgebied van Zeewolde biedt kans om aan de slag te gaan met enkele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. In een ontwerp dat reflecteert op de historie van Flevoland én een blik werpt op de toekomst van landbouw en samenleving. Wat maakt dit initiatief zo bijzonder en innovatief? 

Verleden, heden en toekomst 

 • We vertellen het verhaal van Flevoland; het door mensenhanden gemaakte landschap.
 • Boeren kwamen uit het hele land, maar zij lieten hun boerderijen achter. Daarin brengen wij verandering.
 • Met de verschillende boerderijtypen verbeelden we de Flevopolder als het nieuwe hart van Nederland.
 • Iedere boerderij heeft zijn eigen landschappelijke context, karakteristieke ordening op de kavel en architectuurstijl.
 • Wij geven ze een nieuwe functie.
 • Voortgekomen uit het vooruitgangsdenken, ‘nooit meer honger’, is Flevoland ook het agrarisch centrum van het land. Dat vraagt in dit tijdsgewricht om herijking. Dit is de plek om de ontwikkeling zichtbaar te maken.
 • Daar geven wij nieuwe toekomst aan met een innovatieve en coöperatieve boerderij als centrum, welke in verbinding staat met het dorp Zeewolde.
 • Het geheel vormt een robuust ecosysteem van natuurinclusief bouwen en boeren, van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

Boeren, burgers en buitenlui 

 • Boeren hebben een ontmoetings- en innovatieruimte voor vraagstukken in de landbouw, zoals Landschap & natuurinclusieve landbouw, Kringlooplandbouw, Wereldvoedselproblematiek: voedsel van goede kwaliteit produceren voor de wereldbevolking op een duurzame wijze.
 • Bewoners geven permanent leven aan de plek.
 • Voor inwoners (regio Zeewolde) is er een mogelijkheid om coöperatief voedsel voor eigen gebruik 'te laten' verbouwen of te kopen in de landwinkel
 • Voor bezoekers van de Bed & Breakfast en het restaurant is het een plek voor recreatie en educatie.
 • Voor mensen op zoek naar zichzelf (GGZ) of op zoek naar rust & natuur is er het knooperf met paden door het bos.
 • Voor mensen met een zorgvraag: een goede woonplek inclusief de aanwezigheid van dagbesteding. 

Dat smaakt naar meer! 

 • Smaak in de vorm van stijlvolle architectuur gebaseerd op de authentieke architectuur uit de herkomststreek van de pioniers van Flevoland.
 • Verscheidenheid van hightech duurzame voedselproductie met smaak en grote diversiteit aan voedselsoorten. Strokenteelt, kringlopen, inzet herwinbare energie, biologisch-dynamisch, vitale bodem, maar ook verticale landbouw en nieuwe methoden van kweek- en fok mogelijkheden.
 • Meerwaarde voor het landschap: gebruik, beleving en toekomst.
 • Ruimte voor meer initiatieven: start-ups voor mensen zonder agrarische achtergrond.'