WaterLab Circulair Water

In Flevoland hebben overheden, kennisinstellingen en bedrijven de handen ineen geslagen om een watertransitie op gang te brengen. In WaterLab Circulair Water worden leveranciers uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. Via het principe launching customership (eerste afnemer) gaan zij aan de slag met het circulair maken van de watervoorziening. De resultaten worden gebruikt om te laten zien dat circulair water de toekomst heeft. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Water op maat

Schoon water wordt gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden weggespoeld. De droogte van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat onze watervoorraad eindig is en dat we slimmer en efficiënter met water, energie en voedingsstoffen om moeten gaan. Water wordt door iedereen gebruikt om te drinken maar ook om bijvoorbeeld de tuin te besproeien. In veel gevallen wordt voor meerdere doeleinden dezelfde kwaliteit water gebruikt en de waarde van water (inclusief grondstoffen en energie) wordt nog beperkt hergebruikt. Juist daar is veel winst te behalen. Het is tijd om duurzamer met water om te gaan en de waarde van water beter te benutten. Zo komen we tot een situatie waar de juiste kwaliteit water in de juiste situatie gebruikt wordt: water op maat.

Regio Flevoland als proeftuin

In Flevoland zetten partijen in op het verduurzamen van de gehele waterketen. Het testen van systemen in de praktijk is daarbij belangrijk. In WaterLab Circulair Water worden innovatieve oplossingen gezocht voor 7 water uitdagingen binnen de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. 

Samenwerking

In WaterLab Circulair Water werken provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, mede namens het Samenwerkingsverband SAF (Samenwerking Afvalwater Flevoland), Water Alliance en STOWA samen met eindgebruikers die een pilot aangemeld hebben.

Beeldmerk WaterLab Circulair Water