Aanmelden

Bewoner/gebruiker

Wilt u meedoen aan WaterLab Flevoland? Stuurt u dan een mail aan waterlab@flevoland.nl. In de mail moet u de volgende informatie opnemen:

  • Naam- en adresgegevens
  • Of u mee wilt doen voor een indiviueel of collectief systeem
  • Motivatie waarom u mee wilt doen van maximaal 400 woorden

Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. In zomer 2019 vindt de matching plaats en wordt geinformeerd door WaterLab Flevoland.

Leverancier

Wilt u meedoen met uw systeem? Dan leest u hier de criteria waaraan het systeem moet voldoen.  Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld, dient u de ingevulde tabel van de prestatiecriteria te versturen naar waterlab@flevoland.nl. Download het format voor deze tabel (xlsx, 16 kB). In juni 2019 hoort u of uw systeem op de shortlist staat

Aanmeldformulier leverancier