Aanmelden

Leverancier

WaterLab Flevoland is gestart. Er is nog ruimte over om systemen met nieuwe en innovatieve technologieën die momenteel nog niet getest worden op te nemen. Als leverancier kunt u zich nog aanmelden. Wilt u meedoen met uw systeem? Dan leest u hier de criteria waaraan het systeem moet voldoen.  Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld, dient u de ingevulde tabel van de prestatiecriteria te versturen naar waterlab@flevoland.nl. Download het format voor deze tabel (xlsx, 16 kB). Enkele weken na uw aanmelding hoort u of u mee kunt doen aan WaterLab Flevoland.

Aanmeldformulier leverancier