Systemen WaterLab Flevoland

De jury laat 9 waterzuiveringssystemen toe tot Waterlab Flevoland. Dat zijn 7 collectieve systemen en 2 individuele systemen voor waterzuivering. Daarnaast zijn 3 deelsystemen toegelaten die vooral gericht zijn op waterbesparing. Deze worden zo mogelijk geïnstalleerd samen met de andere toegelaten systemen.

Collectief waterzuiveringssysteem

 • Wetlantec Het zuiverste water - Praktijktest loopt
  • Afvalwater recyclen tot zo schoon mogelijk water door helofytenfilter met extra membranen.
 • AkaNova NIQO - Praktijktest loopt
  • Een compactsysteem met een geavanceerd besturingssysteem.
 • Copier VFL Treatment
  • Techniek bestaat uit een  compactsysteem (actief slib) met retourstromen in één tank; daarnaast ook heel gebruiksvriendelijk.
 • Rietland Phytocube-parking
  • Een helofytenfilter met extra UV-desinfectie en aangepaste bestrating; de zuivering zit onder de parkeerplaatsen. Mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik.
 • Wetlantec Gemeenschapszuivering - Systeem wordt geplaatst.
  • Innovatief, schaalbaar en modulair. Combinatie van helofyten en zuivering met behulp van schimmels.
 • Lutra Twins
  • Schaalbaar systeem, een moving bed biomembrane reactor (korrels waaraan de bacteriën zich hechten) met een innovatief besturingssysteem en interessante circulariteit.
 • SEMiLLA Sanitation Hubs - H2O
  • Heeft een hoog ambitie niveau, streeft naar waterneutraliteit. Systeem is erg modulair.

Individueel waterzuiveringssysteem

 • WSB-Clean+ - Praktijktest loopt
  • Individueel systeem met verbeteringen ten opzichte van bestaande systeem.
 • Rietland Phytocube-urineopslag - Systeem wordt geplaatst.
  • Slaat urine apart op om het later als mest te gebruiken.

Deelsysteem

 • Upfall Shower
  • Douche die het water circuleert, waardoor er aanzienlijk minder water wordt gebruikt.
  • Op verschillende locaties in Oosterwold is dit systeem al in gebruik. Gekeken wordt of de meetresultaten meegenomen kunnen worden in WaterLab Flevoland.
 • Quavac Vacuümriool
  • Scheidt verschillende stromen met 1 pomp; gebruikt nauwelijks water voor doorspoeling.
  • Er lopen gesprekken over mogelijke plaatsing van dit systeem.
 • Hydraloop
  • Hergebruikt grijswater; mooi voorbeeld van waterbesparing.