Natuurbeheerplan Flevoland

Het natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via de website van het portaal Natuur en Landschap. Daarnaast staan in het natuurbeheerplan de doelen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Bekijk de interactieve kaart met de laatst vastgestelde versie van het Natuurbeheerplan Flevoland en de laatst vastgestelde versie van het Natuurbeheerplan Flevoland. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via de website van het Portaal Natuur en Landschap. Daarnaast staan in het natuurbeheerplan de doelen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan wordt vanwege maatschappelijke, ecologische en beleidsmatige ontwikkelingen regelmatig herzien.

Meer informatie

Download

Natuurbeheerplan Flevoland 2023

pdf - 2,67 MB
Open de pdf