Meldingsformulier Ruimtelijke Plannen Flevoland

Met het onderstaande formulier meldt de gemeente de kennisgeving van een plan of besluit, in het kader van de Wro en Wabo bij de provincie. Wij willen u vragen het formulier volledig in te vullen. Een onvolledig ingevuld formulier kan niet worden ingediend. Na ontvangst van het plan, ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Dan wordt het plan verder in procedure gebracht. Op dit moment houden wij nog de gebruikelijke termijnen voor reactie aan: maximaal 6 weken. Bij nazending van aanvullende informatie is het belangrijk dat u de ontvangstbevestiging meestuurt, zodat wij een directe koppeling hebben met het juiste ruimtelijke plan. Nazending van informatie of andere vragen/opmerkingen over het plan hoeven niet via het meldingsformulier. Die kunt u naar provincie@flevoland.nl versturen. Eventuele rijks- en provinciale plannen dan wel plannen van gemeenten buiten Flevoland kunt u hier ook naar insturen.

Indien het plan niet op ruimtelijkeplannen.nl staat, stuur het dan naar ons toe via provincie@flevoland.nl

Proclaimer

Het invullen van het formulier maakt onderdeel uit van een wettelijke procedure. U vult het formulier in namens het college van burgemeester en wethouders. Het is daarom van belang dat u het formulier volledig en juist invult. Aan het invullen van het formulier kunnen geen rechten worden ontleend.