Flevoland Slimmer

Provincie Flevoland is mede-initiator van het open data praktijkprogramma Flevoland Slimmer! Hierin leren de provincie, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad hoe en waar open data productief ingezet kunnen worden in de eigen dagelijkse praktijk. Door het te doen, toegepast in actuele en concrete vraagstukken. Centraal in het programma staat het hergebruik van data in actuele vraagstukken van het betrokken netwerk van overheden, bedrijven en andere belanghebbenden. Daarnaast werken we toe naar het scheppen en inrichten van de juiste minimale randvoorwaarden bij elke deelnemende organisatie afzonderlijk. Op die manier kan ook na afronding van het programma het hergebruik van open data gestimuleerd worden. Provincie Flevoland werkt op dit moment aan de volgende vraagstukken:

Groot onderhoud bruggen en sluizen

Tussen 2018 en 2022 worden in totaal 16 bruggen en sluizen gerenoveerd die in beheer zijn van provincie Flevoland. Aangezien dit belangrijke verbindingspunten zijn voor (water)wegen, heeft dit gevolgen voor bewoners, bedrijven en andere gebruikers. Het is dan logisch om onszelf de volgende vraag te stellen: 'Hoe kunnen (open) data helpen om de hinder die omwonenden of andere belanghebbenden ondervinden van groot onderhoud van bruggen en sluizen voor hen beheersbaar te maken?' Onlangs zijn er 2 objecten gerenoveerd die we als referentieobjecten gebruiken: de Noordersluis en de Elburgerbrug. We gaan in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om te horen welke hinder zij hebben ervaren en welke gegevens zij toen graag hadden gehad. De verhalen uit deze gesprekken nemen we als startpunt om te beoordelen welke data relevant zijn en of het de inspanning van de data bij elkaar te brengen en op orde houden waard is.

Het verhaal van Flevoland

Het verhaal van Flevoland is een van de kernopgaven uit de Omgevingsvisie van provincie Flevoland. Mede-geïnspireerd door de publicaties van historisch beeldmateriaal door het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie hebben we de vraag geformuleerd: Hoe kunnen bestaande beelden, verhalen en ander materiaal die Het verhaal van Flevoland vertellen, als open data en via geëigende kanalen voor het grote ‘online’ publiek toegankelijk gemaakt worden. Uiteindelijk willen we een of 2 representatieve collecties met historisch materiaal voor iedereen herbruikbaar te maken en toegankelijk via Flickr (beeld) en Wikipedia (beeld en tekst). De manier waarop we dit doen moet als sjabloon gaan dienen voor andere collecties en kanalen.