Natuurbeheerplan Flevoland

Bekijk de interactieve kaart met de laatst vastgestelde versie van het Natuurbeheerplan Flevoland. Bekijk ook de laatst vastgestelde versie van het Natuurbeheerplan Flevoland (pdf, 12 MB).

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via de website van het Portaal Natuur en Landschap. Daarnaast staan in het natuurbeheerplan de doelen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan wordt vanwege maatschappelijke, ecologische en beleidsmatige ontwikkelingen regelmatig herzien. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van deze kaarten? Of heeft u vragen? Neem dan met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie