Bijzonder transport over de weg (zonder kenteken)

Maakt u gebruik van transport met voertuigen zonder kenteken, zoals een landbouwvoertuig. Dan vraagt u een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Indien het voertuig niet breder is dan 3.50 meter, dan vraagt u de ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Indien het voertuig breder is dan 3.50 meter, maar niet meer dan 4 meter, dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Welke regels gelden voor u?

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden;

  • Uw voertuig heeft geen kenteken
  • U voertuig rijdt over een provinciale weg

Contact

U kunt uw aanvraag indienen via info@flevoland.nl

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 13 weken) op.

Hoe werkt het?

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen.

Laatst aangepast: 20-05-2019