COVID-19 maatregelen Cofinanciering / incidentele subsidie

Medio 2020 is cofinanciering beschikbaar gesteld in de vorm van incidentele subsidies voor (film)theaters en musea. Deze doorlopende regeling staat sinds April 2021 ook open voor poppodia.
De cofinanciering gaat uit van een extra bijdrage van de gemeente aan een Flevolands (film)theater, museum of poppodium; vervolgens kan de instelling eenzelfde bedrag aanvragen bij de provincie.

De regeling loopt door tot het budget is uitgeput.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:
• de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:
• De gemeente stelt een extra bijdrage beschikbaar.
• De instelling kan daarvan bewijs overleggen.

Welke documenten heeft u nodig?
• Bewijs dat de gemeente een extra bedrag heeft toegekend. Dit kan blijken uit een besluit van het college van Burgemeester en wethouders en/of een brief van de gemeente. Daarin staat ook de hoogte van het bedrag. 

Contact

Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213.
We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
  Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Afdeling Strategie en Beleid
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-09-2022