Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie.
Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • koude-/warmteopslag

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • bronbemalingen
 • beregening
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of vergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Welke regels gelden voor u?

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
 • u wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag,
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap;
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Contact

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (Olo).

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 17-11-2022